GDPR

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" na stránce http://www.malalosenice.cz/kontakt uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) obci Malá Losenice, Malá Losenice 30, 592 11 Velká Losenice (dále jen „obec“)

Informace o zpracování osobních údajů zde

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Malá Losenice je Ing. Karin Jajtnerová, karin.jajtnerova@seznam.cz, 774504445.

Obec je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů poskytnuté přes Kontaktní formulář či SMS Servis z webových stránek www.malalosenice.cz a to:

1) v rozsahu Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa

2) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

3) Odvolání souhlasu musí být vůči obci Malá Losenice učiněno písemně.

Odhlášení z SMS Servisu obce

Odhlásit z SMS Servisu obce můžete na této adrese