13.12.2015 - ADVENTNÍ KONCERT v bývalé škole, Malá Losenice, 13.12.2015

1534 shlédnutí

Zveme vás tímto na ADVENTNÍ KONCERT, který si pro nás připravil jeden z našich spoluobčanů pan Mgr. Tomáš Jajtner. Vystoupí zde i jeho přátelé, jakožto Pavla Ondráčková, Pavel Linka, Lea Macková, Michala a Ondřej Štefáčkovi. 

K poslechu vánočních písní a koled a následného občerstvení jste všichni srdečně zváni.

Jaromír Jonák, starosta