Historie akcí...

13.12.2015 - ADVENTNÍ KONCERT v bývalé škole, Malá Losenice, 13.12.2015

Zveme vás tímto na ADVENTNÍ KONCERT, který si pro nás připravil jeden z našich spoluobčanů pan Mgr. Tomáš Jajtner. Vystoupí zde i jeho přátelé, jakožto Pavla Ondráčková, Pavel Linka, Lea Macková, Michala a Ondřej Štefáčkovi.  K poslechu vánočních písní a koled a následného občerstvení jste všichni srdečně zváni. Jaromír Jonák,…

více...

21.11.2015 - CESTOPIS - ASIE bývalá škola, 21.11.2015

Zveme Vás tímto na cestovatelskou besedu s vyprávěním, čtením a promítáním cestovatele Jana Vařeky, který navštívil 14 zemí Asie.

více...