Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Malá Losenice

Značka:
OU0165
Zveřejnéno:
23.4.2014
Zveřejnit do:
9.5.2014
Type:
Oznámení
Původce:
Pozemkový úřad
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení