Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Malá Losenice

Značka:
OU0194
Zveřejnéno:
9.2.2015
Zveřejnit do:
10.3.2015
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení