Obecně závazná vyhláška Obce Malá Losenice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Losenice

Značka:
OU0235
Zveřejnéno:
11.12.2015
Zveřejnit do:
28.12.2015
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení