Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích.

Značka:
OU0242
Zveřejnéno:
1.3.2016
Zveřejnit do:
31.3.2016
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení