Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Malá Losenice.

Značka:
OU0243
Zveřejnéno:
1.3.2016
Zveřejnit do:
17.3.2016
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení