Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Značka:
OU0245
Zveřejnéno:
17.3.2016
Zveřejnit do:
4.4.2016
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení