Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2015, + Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2015 + Rozpočtové opatření č. 1/2016

Značka:
OU0247
Zveřejnéno:
5.4.2016
Zveřejnit do:
21.4.2016
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení