Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Značka:
OU0259
Zveřejnéno:
5.8.2016
Zveřejnit do:
9.10.2016
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
0

Obsah vyvěšení