Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Značka:
OU0285
Zveřejnéno:
28.2.2017
Zveřejnit do:
16.3.2017
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení