Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích.

Značka:
OU0287
Zveřejnéno:
6.3.2017
Zveřejnit do:
6.6.2017
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení