Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Malá Losenice k veřejnému nahlédnutí

Značka:
OU0427
Zveřejnéno:
4.10.2018
Zveřejnit do:
23.1.2019
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení