Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích.

Značka:
OU0463
Zveřejnéno:
14.1.2019
Zveřejnit do:
31.5.2019
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení