Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: ,,Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Malá Losenice"

Značka:
OU0520
Zveřejnéno:
24.6.2019
Zveřejnit do:
11.7.2019
Type:
oznámení
Původce:
starosta
Stav:
Archived
Verze:
1

Obsah vyvěšení