Schválený závěrečný účet obce Malá Losenice za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Losenice za rok 2019.

Značka:
OU0622
Zveřejnéno:
22.6.2020
Zveřejnit do:
30.6.2021
Type:
oznámení
Původce:
starosta obce
Stav:
aktivni
Verze:
1

Obsah vyvěšení