Formuláře / Územní plán

Územní plán Malá Losenice, textová část stáhnout
Územní plán Malá Losenice, textová část - příhlohy stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - hlavní výkres stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - výkres základního členění stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - koordinační výkres stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - ZPF stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - VPS stáhnout
Návštěvní řád dětského hřiště u místní prodejny COOP stáhnout
Příloha návštěvního řádu dětského hřiště u místní prodejny COOP stáhnout
Program rozvoje Obce Malá Losenice 2016 - 2020 stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres ENERGETIKA stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ stáhnout
Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres ZÁSOBOVÁNÍ VODOU stáhnout
Výroční zpráva obce za rok 2019 stáhnout
Databáze projektů k naplnění stanovených cílů pro roky 2020 - 2027 stáhnout
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Malá Losenice stáhnout
NÁVRH VÝSADEB DŘEVIN V INTRAVILÁNU OBCE MALÁ LOSENICE stáhnout