Historie obce Malá Losenice

Vznik osady Malá Losenice je odhadován ve 13. až 14. století. Obec byla pravděpodobně založena na vykácených lesních pozemcích. S největší pravděpodobností byla založena horníky, kteří se z důvodu úbytku těžené rudy rozhodli věnovat zemědělství. Jelikož se v Malé Losenici nikdy nenacházel kostel, zámek ani tvrz, tak zmínky o obci lze v historických pramenech a kronikách nalézt až z mnohem pozdější doby. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1352. Založení školy v Malé Losenici a první vyučování je datováno do roku 1766. V roce 1826, byla postavena nová budova školy. Později sloužila jako hostinec a kulturní zařízení. V současné době se v této budově nachází soukromé truhlářství. V roce 1895 kdy v Malé Losenici žilo kolem 600 obyvatel byl založen i místní Sbor dobrovolných hasičů. Další nová budova školy s bytem pro rodinu řídícího byla postavena v roce 1903 a vyučování začalo v roce 1904. Ukončení vyučování z důvodu malého počtu dětí bylo v roce 1980. Dne 6. července 1924 byla v Malé Losenici vysvěcena nová kaple Nanebevzetí Panny Marie. Další mnohem podrobnější informace o historii obce Malá Losenice a blízkého okolí je možné najít v publikacích Historické listy Malé Losenice 1 a 2, které na základě historických pramenů, archivů a kronik sepsal pan Miloslav Kubát a v knize Osudy lidí pod Peperkem od pana Václava Němce.

 

Zde si můžete prohlédnout opisy 2 kronik, které provedl učitel pan František Pátek a pan Josef Fiala předtím, než byly odevzdány do zemského archivu.

KRONIKA OBCE 1898 - 1933

 

 

 

 

 

KRONIKA OBCE 1933 - 1984

 

 

 

 

 

 

Aktuálně psaná kronika:

KRONIKA OBCE 2016 .......

 

 

 

  

 

 

 

1. strana úvodní
2.strana úvodní
3. strana úvodní

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

 ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

ROK 2022