Historie obce Malá Losenice

Vznik osady Malá Losenice je odhadován ve 13. až 14. století. Obec byla pravděpodobně založena na vykácených lesních pozemcích. S největší pravděpodobností byla založena horníky, kteří se z důvodu úbytku těžené rudy rozhodli věnovat zemědělství. Jelikož se v Malé Losenici nikdy nenacházel kostel, zámek ani tvrz, tak zmínky o obci lze v historických pramenech a kronikách nalézt až z mnohem pozdější doby. Založení školy v Malé Losenici a první vyučování je datováno do roku 1766. V roce 1826, byla postavena nová budova školy. Později sloužila jako hostinec a kulturní zařízení. V současné době se v této budově nachází soukromé truhlářství. V roce 1895 kdy v Malé Losenici žilo kolem 600 obyvatel byl založen i místní Sbor dobrovolných hasičů. Další nová budova školy s bytem pro rodinu řídícího byla postavena v roce 1903 a vyučování začalo v roce 1904. Ukončení vyučování z důvodu malého počtu dětí bylo v roce 1980. Dne 6. července 1924 byla v Malé Losenici vysvěcena nová kaple Nanebevzetí Panny Marie. Další mnohem podrobnější informace o historii obce Malá Losenice a blízkého okolí je možné najít v publikacích Historické listy Malé Losenice 1 a 2, které na základě historických pramenů, archivů a kronik sepsal pan Miloslav Kubát a v knize Osudy lidí pod Peperkem od pana Václava Němce.