6.6.2018 - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice Dne 6. června 2018 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ starosta, 6.6.2018

Dne 6. června 2018 se od 19. h. se bude konat v zasedací místnosti OÚ Malá Losenice Veřejná schůze ZO Malá Losenice. Všichni jste srdečně zvání. Starosta obce.