9.10.2018 - Petice za zdravé a prosperující lesy. starosta, 9.10.2018

Připojte se prosím k petici, kterou  republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)( LDO Přibyslav je členem SVOL od roku 1999) na svém jednání dne 3.10.2018 připravil a ve které se vlastníci lesů, ale věřím že i další rozumní občané obrací na vládu ČR a na parlament  s žádostí o pomoc při překonání kůrovcové kalamity. Žádám Vás všechny s nebývalou naléhavostí, aby jste sebrali co nejvíce podpisů. Vězte, že pokud se nepodaří sehnat alespoň 10 tis. podpisů nebude se peticí zaobírat petiční výbor parlamentu.
 Bez  úspěchu této petice nebude možno  vyprovokovat politiky ke krokům, které zabrání kolapsu nestátních vlastníků lesů. Odhady kůrovcové kalamity  na Vysočině pro rok 2019 hovoří o 5 až 6 milionech m3 kůrovcového dříví a to je objem, který nelze prodat. Bez pomoci státu nepřežijí společnosti založené na správu lesů  příští rok a drobní vlastníci utrpí velkou finanční ztrátu.     Je tedy  v našem nejvlastnějším zájmu tuto petici dovést ke zdárnému konci.

K petici se můžete připojit a podepsat v kanceláři OÚ Malá Losenice, nebo v místní prodejně COOP.

Jsromír Jonák, starosta obce