15.1.2019 - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích starosta, 15.1.2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, se
na Vás obrací – v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhající
kůrovcovou kalamitou - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb.
o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les, zejména:
 bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i
jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců
(lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.),
vyskytujících se především na smrku.

Více informací zde: XXXX