20.4.2020 - Úplná úzavírka silnice II/350 mezi obcemi Vepřová - Račín starosta, 20.4.2020

V rámci úplné uzavírky silnice II/350 v km cca 27,100 – 27,400 mezi obcemi Račín –
Vepřová v blízkosti Nadvepřovského rybníku a Vepřovského nového rybníku
z důvodu realizace akce „I/37 Laštovičky, oprava objízdných tras Vepřová – Račín“
a nařízení objízdné trasy po silnici II/350 Račín – Polnička – křižovatka se silnicí I/37
(„světnovská“), dále po silnici I/37 Stržanov – Žďár nad Sázavou po křižovatku se silnicí I/19,
dále po silnici I/19 Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou – Sázava, dále po silnici
III/35011 Sázava – Velká Losenice – Malá Losenice – po křižovatku se silnicí II/350 a dále
po silnici II/350 do Vepřové dle schválené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, která je
k nahlédnutí u MěÚ Žďár n.S.

platnost stanovení: 06.04.2020 – 26.04.2020

více zde