3.6.2020 - Rozhodnutí KHS Kraje Vysočina o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen do maximální hodnoty 14 μg/l starosta, 3.6.2020

Dle rozhodnutí KHS Kraje Vysočina ze dne 2. června 2020 se zakazuje používat dodávanou pitnou vodu pro přípravu kojenecké stravy pro děti do 3 let věku a těhotné ženy se doporučuje přímou spotřebu této vody omezit.

Obec Malá Losenice zajistí dětem, které do této věkové skupiny spadají pravidelnými dodávkami balené pitné vody dle doporučených denních limitů: 1l vody/den.

ROZHODNUTÍ