10.9.2020 - Sbírka školních potřeb pro děti ze sociálně slabších rodin starosta, 10.9.2020

24. 8. 2020 skončila sbírka školních potřeb pro děti v sociálně slabých rodinách o kterou nás požádala Oblastní Charita Žďár nad Sázavou v zastoupení Hanky Stejskalové. Jsem potěšen, že se do sbírky zapojilo tolik místních občanů a pomůžeme tak ulehčit rozjezd školního roku několika dětem a rodinám. Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům Malé Losenice, kteří čímkoliv přispěli do sbírky a VELKÉ DÍK patří i prodavačkám místní prodejny COOP Daně Nejedlé a Aleně Zárubové, které v lidech dokázali touhu pomoci probudit :-)         starosta obce