19.2.2021 - prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka k očkování proti nemoci COVID-19 starosta, 19.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,


k 15. lednu 2021 byl státem spuštěn centrální registrační systém k očkování proti nemoci
COVID-19. Jeho samotným spuštěním však bohužel nebyl zahájen masivní proces očkování
obyvatel České republiky, jak jsme možná všichni očekávali. Důvod je jediný – není dostatek
vakcíny, kterou by bylo možno očkovat. Protože dodávku a distribuci vakcíny není možné z úrovně
krajů nijak ovlivnit, neboť ta spadá pouze do kompetence státu a ministerstva zdravotnictví,
považuji za důležité Vás, občany Kraje Vysočina, pravdivě informovat o skutečném stavu věci
a zároveň Vám představit, jak jsme v případě dostatečných dodávek vakcíny na proces očkování
připraveni.
Kraj Vysočina obdržel k dnešnímu dni 18. ledna 2021 od státu 5850 dávek vakcíny
Pfizer/BioNTech, což je v tuto chvíli jediný dodavatel, od kterého máme na Vysočině vakcínu
k očkování k dispozici. Ministerstvo zdravotnictví při zahájení distribuce přislíbilo, že vakcína bude
dodávána všem krajům spravedlivě v poměru na počet obyvatel jednotlivých krajů. V tuto chvíli
máme s výjimkou malého množství, určeného pro domovy seniorů, veškerou vakcínu
spotřebovanou a očekáváme novou dodávku pro tento týden, která by měla představovat 3510
nových dávek. Máme stanovený plán očkování, který by měl na základě přislíbených týdenních
dodávek zajistit postupné očkování tzv. prioritní skupiny, do které patří lékaři a další zdravotničtí
pracovníci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních a ambulancích, klienti a pracovníci
pobytových sociálních služeb a senioři starší 80 let. Pro informaci uvádím, že tato skupina
zahrnuje v Kraji Vysočina celkem takřka 40 tisíc osob a pro jejich proočkování dvěma dávkami
potřebujeme dodat 80 tisíc vakcín. Pro uskutečnění očkování jenom této skupiny nám tedy stále
chybí více než 70 tisíc vakcín.
Před samotným spuštěním centrálního registračního systému pro obyvatele starší 80 let jsem
upozorňoval na to, že logicky s registrací nastane ze strany občanů požadavek také na
zarezervování termínu pro samotné očkování, čemuž však nelze vyhovět, když není čím očkovat.
Protože si uvědomujeme, že naši nejstarší spoluobčané jsou z hlediska rizik opravdu jednou
z těch nejohroženějších skupin, rozhodli jsme se alespoň malou část vakcíny postoupit již
v systému zaregistrovaným seniorům nad 80 let. Každé z pěti očkovacích míst v krajských
nemocnicích uvolnilo v rezervačním systému 90 míst, která byla okamžitě po zveřejnění
obsazena. V pátek 22. ledna 2021 tak bude naočkováno prvních 450 seniorů. Je však třeba
přiznat, že toto řešení ještě více zpomalí doočkování zdravotníků a klientů domovů pro seniory.
Pokud však bude vakcína distribuována alespoň v přislíbeném množství, počítáme s tím, že každý
týden v předem stanovený den a čas vloží nemocnice do rezervačního systému minimálně
450 nových volných termínů očkování seniorů (tzv. slotů).
V tomto týdnu proběhne videokonferenční setkání s lékaři, zdravotníky i zástupci měst, resp. obcí
s rozšířenou působností (ORP), se kterými komunikujeme a snažíme se jim předávat maximum
informací i proto, že řada z nich nabízí pomoc a spolupráci. V případě Jihlavy a okresních měst
již máme poměrně jasnou představu, jak a kde by mohla vzniknout očkovací centra.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám jménem celé Rady Kraje Vysočina za trpělivost, pochopení a také za důvěru, které si
velice vážíme. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se očkování – registrace i rezervace,
potřebujete informace nebo radu, obraťte se s důvěrou na Informační linku zřízenou a plně
provozovanou Krajem Vysočina. Na telefonním čísle 564 602 602 jsou Vám k dispozici naši krajští
operátoři – 7 dní v týdnu od 8 do 20 hodin.


Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina