3.6.2020 - Rozhodnutí KHS Kraje Vysočina o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen do maximální hodnoty 14 μg/l starosta, 3.6.2020

Dle rozhodnutí KHS Kraje Vysočina ze dne 2. června 2020 se zakazuje používat dodávanou pitnou vodu pro přípravu kojenecké stravy pro děti do 3 let věku a těhotné ženy se doporučuje přímou spotřebu této vody omezit. Obec Malá Losenice zajistí dětem, které do této věkové skupiny spadají pravidelnými dodávkami balené…

více...

20.4.2020 - Úplná úzavírka silnice II/350 mezi obcemi Vepřová - Račín starosta, 20.4.2020

V rámci úplné uzavírky silnice II/350 v km cca 27,100 – 27,400 mezi obcemi Račín –Vepřová v blízkosti Nadvepřovského rybníku a Vepřovského nového rybníkuz důvodu realizace akce „I/37 Laštovičky, oprava objízdných tras Vepřová – Račín“a nařízení objízdné trasy po silnici II/350 Račín – Polnička – křižovatka se silnicí I/37(„světnovská“), dále…

více...