28.5.2018 - Obec Malá Losenice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Novostavba chodníků podél sinice III/35011“ starosta, 28.5.2018

Obec Malá Losenice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této…

více...

17.1.2018 - Poplatky za odebranou pitnou vodu, za domovní odpad a psa. starosta, 17.1.2018

Poplatky za odebranou pitnou vodu, domovní odpad a poplatek za psa se začnou vybírat od: 23.1.2018  úterý dopoledne 8:00 – 11:00, 24.1.2018  středa dopoledne 8:00 – 11:00, 25.1.2018  čtvrtek dopoledne 8:00 – 11:00, 29.1.2018 pondělí dopoledne 8:00 – 11:00 a večer 18:00 – 20:00. Poté vždy každé pondělí dopoledne nebo…

více...