15.1.2019 - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích starosta, 15.1.2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, sena Vás obrací – v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhajícíkůrovcovou kalamitou - s následujícím upozorněním:Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb.o lesích (dále…

více...

9.10.2018 - Petice za zdravé a prosperující lesy. starosta, 9.10.2018

Připojte se prosím k petici, kterou  republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)( LDO Přibyslav je členem SVOL od roku 1999) na svém jednání dne 3.10.2018 připravil a ve které se vlastníci lesů, ale věřím že i další rozumní občané obrací na vládu ČR a na parlament  s…

více...

6.10.2018 - Pozvánka na cyklus kurzů: PEČUJ DOMA A S NÁMI starosta, 6.10.2018

Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Žďáře nad Sázavou cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními…

více...

14.9.2018 - Obec Malá Losenice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Novostavba chodníků podél sinice III/35011“ starosta, 14.9.2018

Obec Malá Losenice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této…

více...