20.3.2022 - Očkování psů proti vzteklině starosta, 20.3.2022

Pravidelné povinné očkování psů starších 3. měsíců proti vzteklině bude provedeno v sobotu dne 19. 3. 2022 od 12,30 do 13,00 hodin u donlí autobusové zastávky v Malé Losenici. Nečipovaní psi budou nejprve načipováni /300 Kč/. Ssebou očkovací průkazky Poplatek 100 Kč za psa MVDr. Zdeněk Wasserbauer praktický veter. lékař

více...

7.3.2022 - Změna svozu SKO starosta, 7.3.2022

Informace o změně svozu SKO ze zimního a letní svoz: Poslední zimní svoz by byl 31.3.2022 a první letní svoz 7.4.2022 a pak již standardně po 14 dnech. Vychází to na sudé týdny.

více...

28.2.2022 - Sbírky na pomoc Ukrajině starosta, 28.2.2022

Neziskové organizace v Česku vyhlásily sbírky na pomoc Ukrajincům. Sbírka Charity ČR Nezisková organizace Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Sbírku můžete podpořit na webových stránkách organizace, na účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 104, nebo zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS…

více...