3.9.2020 - Sběr velkoobjemového odpadu starosta, 3.9.2020

Od 31. 8. 2020 do 2. 9. 2020 bude u OU přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do tohoto kontejneru patří pouze: Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety.

více...

3.6.2020 - Rozhodnutí KHS Kraje Vysočina o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen do maximální hodnoty 14 μg/l starosta, 3.6.2020

Dle rozhodnutí KHS Kraje Vysočina ze dne 2. června 2020 se zakazuje používat dodávanou pitnou vodu pro přípravu kojenecké stravy pro děti do 3 let věku a těhotné ženy se doporučuje přímou spotřebu této vody omezit. Obec Malá Losenice zajistí dětem, které do této věkové skupiny spadají pravidelnými dodávkami balené…

více...