15.1.2019 - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích starosta, 15.1.2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, sena Vás obrací – v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhajícíkůrovcovou kalamitou - s následujícím upozorněním:Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb.o lesích (dále…

více...