Mateřská škola Malá Losenice, příspěvková organizace

Zřizovatelem mateřské školy Malá Losenice je Obec Malá Losenice.

Provozní doba je od 6.45 hod. do 15.30 hod.
Mateřská škola se nachází v malé vesničce na Vysočině. Je obklopena krásnou přírodou. Budovou školky je bývalý rodinný domek s prostornou a členitou zahradou. Kromě běžného vybavení pro děti bylo v zahradě vybudováno dopravní hřiště, na kterém se děti učí základy bezpečného dopravního provozu. Od roku 2015 jsou zde umístěny i nové herní a balanční prvky.

MŠ je jednotřídní s kapacitou 15 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 2 – 6,5 let. Proto se snažíme organizovat práci ve třídě tak, abychom respektovali různé věkové skupiny.

Našim cílem:
- snažit se o všestranný rozvoj dětí tak, aby byly připraveny na vstup do ZŠ.
- vést děti k tomu, aby si uvědomovaly a chránily přírodu, která je obklopuje.

Aktivity mateřské školky:

 • předplavecké výuka
 • zdravotně relaxační pobyt v solné jeskyni
 • pravidelná logopedická péče
 • hra na zobcovou flétnu
 • výuka AJ – seznamování s jazykem
 • výukový program na počítači
 • kulturní vystoupení v MŠ
 • společné výlety dětí a rodičů
 • společná hra dětí a rodičů
 • akce pro rodiče
 • navštěvujeme kulturní akce, divadla, kina, výstavy

Kontaktní údaje:

Malá Losenice 100,
592 11 

Ředitelka: Bc. Radka Švandová

Tel: 566 666 320
E-mail: msmalalosenice@email.cz

 https://www.msmalalosenice.cz/

datová schránka: 2f7u7nh 

IČO: 75023822

Zápis dětí do MŠ Malá Losenice, příspěvková organizace pro školní rok 2021 - 2022

fotogalerie:

průěžně na oficiální fotogalerii obce zde

historie:

Vánoční besídka 2015

Podpora polytechnické výchovy v MŠ

Loutkové divadlo - zvířátka a loupežníci

Dětský karneval v MŠ 2016

Stavitel měst 4.3.2016

Tvoření s rodiči 15.3.2016

Návštěva SDH ve Velké Losenici 17.3.2016

Velikonoční výstava v MŠ 19.3.2016

Malý architekt 8.4.2016

Divadlo O kohoutkovi a slepičce v MŠ Vepřová 13.4.2016

Malý inženýr 22.4.2016

Planetárium 27.4.2016

Čarodějnice 29.4.2016

Besídka ke Dni matek 6.5.2016

Divadlo Vepřová 9.5.2016

Besídka MŠ ke dni matek

 

 

Zapojení do projektů: