Rozpočet obce

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Losenice

Vyvěšeno od:3.1.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od:3.1.2020 
Do: 31.12.2020

Ostatní

Schválený závěrečný účet obce Malá Losenice za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Losenice za rok 2020.

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozpočtová opatření 2021:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

2. Rozpočtové opatření č. 2/2021

3. Rozpočtové opatření č. 3/2021

4. Rozpočtové opatření č. 4/2021

5. Rozpočtové opatření č. 5/2021

ARCHIV:

2020

Rozpočtová opatření 2020:

 1.  Rozpočtové opatření č. 1/2020

 2.  Rozpočtové opatření č. 2/2020
 3.  Rozpočtové opatření č. 3/2020
 4.  Rozpočtové opatření č. 4/2020
 5.  Rozpočtové opatření č. 5/2020
 6.  Rozpočtové opatření č. 6/2020
 7.  Rozpočtové opatření č. 7/2020
 8.  Rozpočtové opatření č. 8/2020
 9.  Rozpočtové opatření č. 9/2020

2019

Rozpočtová opatření 2019:

 2018

Rozpočtová opatření 2018:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 7. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 8. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 9. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 11. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 12. Rozpočtové opatřené č. 12/2018

2017

2016

2015