Rozpočet obce

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Losenice

Vyvěšeno od:1.1.2018
: 

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od:1.1.2018 15:14:47
Do: 

Ostatní

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2016

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Rozpočtová opatření 2018:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2018
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2018
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2018
  5. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  6. Rozpočtové opatření č. 6/2018
  7. Rozpočtové opatření č. 7/2018
  8. Rozpočtové opatření č. 8/2018
  9. Rozpočtové opatření č. 9/2018

Archiv:

2017

2016

2015