SDH Malá Losenice

  

 

 

  

Sbor dobrovolných hasičů v obci Malá Losenice byl založen v roce 1895. První písemnou zmínkou o jeho založení je zápis z ustavující valné hromady, která se konala 23. února 1896. Při založení měl sbor 20 činných členů a 13 členů tzv. ochranného sboru. Ruční stříkačka "koňka", která je dosud udržována ve funkčním stavu byla však zakoupena již v roce 1894 od firmy Smejkal v Praze. Motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta byla zakoupena dne 10. dubna 1936. V roce 2009 proběhla její rozsáhlá renovace, kdy byla za obdivuhodného úsilí členů sboru i jejich příznivců do šroubku rozebrána, opravena, opět sestavena a po dlouhé době, kdy byla nefunkční i zprovozněna. 6. června 2009 se členové SDH Malá Losenice zúčastnili s již dokončenou stříkačkou Stratílek oslav výročí 100. let od založení firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě. V současné době má sbor 47 členů. 

fotogalerie hasičských akcí a soutěží zde:

Soutěž okrsku Velká Losenice v Nížkově 10. 6. 2023

Výcvik v dálkové dopravě vody okrsku VL v Malé Losenici 8. 6. 2023

Soutěž okrsku Velká Losenice v Malé Losenici 11. 6. 2022

Výjezd JPO k čištění komunikací po přívalovém dešti 6. 5. 2022

Námětové cvičení okrsku VL v Bukové 29. 4. 2022

Cvičný poplach pro JPO 5. 3. 2022

Soutěž malých a mladých hasičů okrsku Velká Losenice 19. 9. 2021 v požárním útoku ve Vepřové.

Uctění památky dvou hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech.

Soutěž v požárním útoku malých hasičů okrsku Velká Losenice v Malé Losenici. O Pohár starosty obce Malá Losenice 2021.

Činnost JPO 2021

Soutěž v požárním útoku malých hasičů okrsku Velká Losenice ve Velké Losenici 2020.

Soutěž v požárním útoku dětí ve Vepřové 2020.

Soutěž v požárním útoku dětí v Malé Losenici 2020.

Činnst JPO v červnu a červenci 2020.

Předškolávi na návštěvě SDH 2020. 

Pořízení požární cisterny Marcedes - Benz 2019 - 2020.

Putování hasičů, hasiček a obyvatel okrsku Velká Losenice od Žižkovi Mohyly ke zvonu v Malé Losenici 2019.

Soutěž v požárním útoku malých hasičů okrsku Velká Losenice v Malé Losenici 2019.

Společná brigáda sběru kamení SDH + TJ Sokol pro ZD Velká Losenice

Výjezd JPO k likvidaci lesního požáru dne 21.4.2019

finále okrskové soutěže malých hasičů v Nových Dvorech 2018

soutěž malých hasičů okrsku Velká Losenice v požárním útoku 2018

školení hasičů BOZP a požární ochrany 2018

Setkání zasloužilých hasičů okrsku Velká Losenice 2018 

Přespání dětí SDH Malá Losenice a Velká Losenice + návštěva hasičského muzea v Přibyslavi 2017

Hasičská soutěž malých hasičů okrsku Velká Losenice 2017.

 Výlov rybníku 2017

Hasičská soutěž malých hasičů okrsku Velká Losenice 2017.

trenink dětí 2017

dětské rybaření s SDH

hasičský okrskový ples 2017

motorová stříkačka stratílek na setkání ve Vysokém Mýtě 2016

pořádání Obecního plesu 2016 

výjezd SDH k požáru zemědělského stroje dne 10.8.2015 

soutěž Sázava 2013

soutěž Nížkov 2013

stavění sušáku 2013

čistění koupaliště 2013

soutěž Buková 2012