Členové zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Malá Losenice
Jaromír Jonák
Michala Sobotková
Martin Jacháček
Ladislav Ondráček
Radek Strašil
Jaroslav Němec
Bc. Martin Vytlačil
Ctibor Křepinský
Marek Štíbal

Funkce v zastupitelstvu obce
Starosta: Jaromír Jonák
Místostarosta:Michala Sobotková

Finanční výbor
Předseda: Bc. Martin Vytlačil
Člen: Iva Křepinská
Člen: Hana Dolležalová 

Kontrolní výbor
Předseda: Martin Jacháček
Člen: Josef Fiala
Člen: Jaroslav Němec

Komise pro životní prostředí
Předseda: Ladislav Ondráček
Člen:  Ing. Jaroslav Pibil
Člen:  Zdenek Nedělka

Stavební komise
Předseda: Marek Štíbal
Člen: Jiří Ondra
Člen: Radek Strašil