Členové zastupitelstva obce

Současné zastupitelstvo obce
Hana Doležalová
Martin Jacháček
Jaromír Jonák
Ladislav Ondráček
Ing. Jaroslav Pibil
Jaroslav Němec
Renata Prchalová
Ing. Eva Vytlačilová
Marek Štíbal

Funkce v zastupitelstvu obce
Starosta: Jaromír Jonák
Místostarostka: Hana Doležalová

Finanční výbor
Předseda: Ing. Eva Vytlačilová
Člen: Renata Prchalová
Člen: Miloslava Pibilová

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Jaroslav Pibil
Člen: Radek Strašil
Člen: Michal Sobotka

Komise pro životní prostředí
Předseda: Ladislav Ondráček
Člen: Jiří Vytlačil
Člen: Zdeněk Nedělka

Stavební komise
Předseda: Martin Jacháček
Člen: Jaroslav Němec
Člen: Marek Šťíbal