Členové zastupitelstva obce

Současné zastupitelstvo obce
Jaromír Jonák
Josef Fiala
Martin Jacháček
Ladislav Ondráček
Ing. Jaroslav Pibil
Jaroslav Němec
Bc. Martin Vytlačil
Ctibor Křepinský
Marek Štíbal

Funkce v zastupitelstvu obce
Starosta: Jaromír Jonák
Místostarosta:Josef Fiala

Finanční výbor
Předseda: Bc. Martin Vytlačil
Člen: Iva Křepinská
Člen: Hana Doležalová

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Jaroslav Pibil
Člen: Michal Sobotka
Člen: Zdeněk Nedělka

Komise pro životní prostředí
Předseda: Ladislav Ondráček
Člen: Zdeněk Nedělka 
Člen: Ing. Jaroslav Pibil

Stavební komise
Předseda: Ctibor Křepinský
Člen: Marek Štíbal
Člen: Martin Jacháček